ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತಾ..? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹರಡೋದಾದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು …